The Best of Minh Tuyết from Paris By Night - Collection 1


103,943 573 53

The Best of Minh Tuyết from Paris By Night - Collection 1 1. Trái Tim Lỡ Lầm (Lê Quang) Paris By Night 65 - Yêu 2. Thằm Gọi Tên Anh (Lời Việt: Nhật Ngân) 4:22 Paris By Night 67 in San Jose 3. Ngày Xưa Anh Hỡi (Đồng Sơn) 9:16 Paris By Night 71 - 20th Anniversary Celebration 4. Đã Không Yêu Thì Thôi (Hoài An) 13:53 Paris By Night 81 - Âm Nhạc Không Biên Giới 2 5. Đã Không Còn Hối Tiếc (Tùng Châu, Thái Thịnh) 18:15 Paris By Night 94 - 25th Anniversary 6. Tim Em Mãi Thuộc Về Anh (Đồng Sơn) 22:19 Paris By Night 99 - Tôi Là Người Việt Nam Copyright ©2017. Published by Thuy Nga Under License.
Google Sitemap Generator