The Best of Ngọc Hạ from Paris By Night - Collection 1


55,355 331 19

The Best of Ngọc Hạ from Paris By Night - Collection 1 1. Mái Đình Làng Biển (Nguyễn Cường) Paris By Night 63 - Dòng Thời Gian 2. Nhớ Nhau (Tuấn Khanh) 5:14 Paris By Night 64 - Đêm Văn Nghệ Thính Phòng 3. Buồn Tàn Thu (Văn Cao) 10:38 Paris By Night 65 - Yêu 4. Không Thể Và Có Thể (Phó Đức Phương) 16:39 Paris By Night 67 in San Jose 5. Tình Hoài Hương (Phạm Duy) 22:23 Paris By Night 71 - 20th Anniversary Celebration ©2017 published by Thuy Nga under license
Google Sitemap Generator