Giang Tử - Paris By Night Collection


265,921 1,292 85

Giang Tử - Paris By Night Collection 1. Kẻ Ở Miền Xa (Trúc Phương) PARIS BY NIGHT 107 - Nguyễn Ngọc Ngạn 20 Năm Sân Khấu 2. Bông Cỏ May (Trúc Phương) 4:09 PARIS BY NIGHT 108 - Thời Gian 3. Hoa Nở Về Đêm (Mạnh Phát) 8:04 PARIS BY NIGHT 109 - 30th Anniversary (hát với Hương Lan) 4. LK Sương Lạnh Chiều Đông & Chuyến Đi Về Sáng (Mạnh Phát) 14:07 PARIS BY NIGHT 111 - S (hát với Hương Lan) ©2017. Thuy Nga Productions. All Rights Reserved.
Google Sitemap Generator